Garantie


Garantia pentru produsele noastre daca sunt intrebuintate corect, este de 24 luni conform legislatiei in vigoare (Legea 449/2003).

Durata medie de functionare a produselor noastre este de 3 ani cu o frecventa de utilizare de 4 ore pe zi, 7 zile pe saptamana.

Garantie Produse:

CONDIŢII GENERALE


Certificatul de garanţie reglementează acordarea garanţiei persoanelor fizice, denumite în continuare consumator, aşa cum este definit în Legea 449/2003 şi O.G. 21/1992.
Drepurile consumatorului legate de garanţia produselor sunt prevăzute în H.G 174/2008 care modifică Legea 449/2003 şi O.G. 21/1992. La solicitarea garanţiei este necesară prezentarea produsului defect, certificatul de garanţie şi copia facturii fiscale emise la cumpărarea produsului.
Eco Blue SRL nu prejudiciază în nici un fel drepturile legale ale oricărei persoane fizice sau unui grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care în cadrul contractelor care intră sub incidenţa Legii 449 din 12/11/2003 (lege actualizată la data de 27/12/2008), acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale.

Durata medie de funcţionare a produselor noastre este de 3 ani cu o frecvenţă de utilizare de 8 ore pe zi, 7 zile pe săptămână.
SC ECO BLUE SRL se angajează să garanteze conformitatea bunurilor achiziţionate în termen de 2 ani de la data vânzării produselor conform prevederilor Legii 449/2003. Consumatorii vor avea dreptul:
Să ceară repararea produsului fără plată, într-o perioadă de timp ce nu depăşeste 15 zile calendaristice de la data la care a fost adusă la cunoştinţă vânzătorului lipsa de conformitate a produsului.

În cazul lipsei conformităţii consumatorul poate cere reducerea corespunătoare a preţului sau relozuţiunea contractului privind acest produs în condiţiile Legii 449/2003 art. 13 şi art. 14 (articole modificate prin art. I pct.3 din O.U.G. nr 174/2008).
Conform prevederilor art.2 pct a. din Legea 449/2003 (lege actualizată la data de 27/12/2008) privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora şi ale art. 2 pct. 2 din Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorului, prezentele condiţii aferente garanţiilor oferite produselor noastre se aplică numai consumatorilor PERSOANE FIZICE sau GRUPURI DE PERSOANE FIZICE care cumpără, dobândesc, utilizează sau consumă produse în afara activităţii lor profesionale sau comerciale.

Scopul garanţiei oferite produselor de Eco Blue SRL este de a repara sau înlocui fără nici un cost suplimentar a unui produs, numai dacă se constată lipsă de conformitate sau defecte de fabricaţie. Returnarea contravalorii se face numai dacă produsul nu poate fi reparat sau înlocuit.

Garanţia devine nulă sau inaplicabilă dacă produsul este:
- incendiat, deteriorat, furat, decolorat în urma expunerii la soare, expus la o sursă puternică de căldură, vopsit, deteriorat în urma calamităţilor, rupt sau zgâriat în urmalovirii sale, depozitat în condiţii de umiditate, curăţat cu substanţe neadecvate, depozitat sau folosit în conditii improprii sau din cauza defectelor survenite erorilor de montaj.
- folosit în regim industrial, în locuri publice sau în scopuri profesionale fără acordul Eco Blue SRL.
- modificat (găurit, vopsit, lipit, etc...).
- defectat în urma nerespectării de către consumator a instrucţiunilor de utilizare, întreţinere, montare, manipulare, transportului necorespunzător de către client de la magazin la domiciliu.

Pentru a beneficia de garanţie consumatorul este obligat să se prezinte cu certificatul de garanţie completat corect precum şi cu documentul de plată (factură sau bon fiscal). Intreţinerea şi reparaţiile în termen de garanţie se execută de către S.C. Eco Blue S.R.L. prin unităţile de service: Cluj-Napoca: Banul Udrea nr.4, Cluj Napoca, jud. Cluj, Romania.

Eco Blue SRL îşi rezervă dreptul de a retrage sau introduce complet sau parţial orice produs fabricat. În cazul în care un consumator solicită repararea/înlocuirea produsului pe baza garanţiei şi acesta nu mai este în gama noastră de produse atunci îi oferim spre alegere produse similare din gama noastră actuală.
Garanţia nu se aplică în cazul revânzării produselor.
Garanţia nu acoperă uzura normală a produsului, tăieturile, zgârieturile, sau orice altă deteriorare accidentală sau consecventă cauzată de impact sau de către consumator.
Garanţia este valabilă şi în cazul persoanelor juridice în condiţiile de mai sus dacă produsele nu sunt obiectul unor activităţi profesionale (restaurante, baruri sau servicii către populaţie).